Home / 3D ARTE Concept / Autori / Edi Apostu / Estetica numerelor

Estetica numerelor

ESTETICA NUMERELOR

Autor Edi APOSTU

ISBN 978-973-88656-2-4


”Vreau să-mi încep consideraţiile mele pe marginea cărţii „Estetica Numerelor” semnate de Edi Apostu cu încercarea de a vă lămuri măcar în parte asupra ceea ce înseamnă arta holotropică, paradigmă de la care poetul în cauză se revendică. Şi trebuie spus din capul locului că arta holotropică deşi are accente de artă elitistă fiind foarte preţioasă în zona subtilităţilor de ordin estetic, totuşi ea este o artă foarte militantă şi ancorată în social. Filiera pe care vine această paradigmă artistică este cea a apetitului omului occidental faţă de gândirea orientală. Cu alte cuvinte această paradigmă de gândire şi artistică vrea să recupereze şi chiar să-şi asume ceva din labirinturile atât de adânci ale spiritualităţii orientale. De fapt şi titlul volumului ne relevă un paradox de sorginte orientală, căci numai într-o gândire de tip şamanic se poate constitui o estetică a numerelor, căci gândirea de tip occidental este mereu sub teroarea numerelor. De fapt volumul şi se deschide cu un poem intitulat „Număr de înmatriculare”,  care reflectă această dependenţă înrobitoare a lui homo europaenus faţă de o ontologie samavolnică a numerelor. Din această perspectivă tot volumul va sta sub această tensiune dintre număr şi non-număr, dintre gândire şi non-gândire.  În poemul amintit poetul descrie această zbatere fiinţială împotriva numărului chiar din starea embrionară: „Speranţe utopice, fără final/ Celule diploide stinse de lichidul meu/ seminal /Aruncat în vaginul tău de titan/. Număr impar cu care sunt înmatriculat.”. Dincolo de această semnificaţie metafizică, acest fragment de poem mai relevă şi o sclavie manifestă faţă de număr, numărul de înmatriculare nefiind altceva decât celebrul cod de bare, dar prefer să-mi continui discursul în zona judecăţii speculaţiei metafizice şi a celei estetice cu privire la cartea lui Edi Apostu, amintind şi faptul că autorul pune prima parte a cărţii sale sub semnul unei aşa-zise artei a gândirii eronate, fapt ce ne confirmă că ne aflăm în faţa unei poezii metafizico-militante, în care fiecare cuvânt face parte din arsenalul poetului, arsenal cu care poetul duce lupta sa cu o ordine strâmbă a lumii. În general cartea lui Edi Apostu nu e deloc uşor de citit pentru că ea reclamă din partea cititorului o minimă familiarizare în domenii cum ar fi: fizica cuantică, psihologie transpersonală, religii orientale, geometrii neeuclidiene şi multe alte domenii de multe ori străine cititorului clasic de poezie, care vrea să găsească în versuri confort şi nu probleme din acestea insondabile şi generatoare de speculaţii asupra destinului omului în cosmos. Însă acest disconfort al interogaţilor grave duce poezia lui Edi Apostu, acolo unde-i este locul şi anume în zona sublimului. Trebuie să mă credeţi pe cuvânt atunci când afirm că poezia lui Edi Apostru se vrea o poezie a ieşirii din poezie. Veţi găsi în aceste versuri adevărate strigăte întru eliberare. Însă autorul ne impune ca disciplină de lectură ideea de disciplină holotropică izvorâtă din modelul mandalei orientale. Cu alte cuvinte Edi Apostu ne invită prin lectura acestui volum la o evadare dintr-un univers mărginit de numere şi distanţe la univers nemărginit al metaforelor poetice.” – Dr. Bogdan BAGHIU

Top