image


Pret: 21 Lei

TIPOLOGIA UMANA IN ROMANELE LUI G. CALINESCU

Autor: Corina SIMEANU

ISBN 978-973-88652-9-7

Volumul ”Tipologia umană în romanele lui G. Călinescu” atestă stilul creativ și laborios al doamnei profesor Corina Simeanu, fiind structurat original, demonstrând lecturi esențiale, necesare într-un demers critic.

Conceptul de ”personaj” este aprofundat în urma parcurgerii unei bibliografii autentice. Taxonomia personajelor se dezvoltă armonios, punctând tipuri și tipologii temeinic studiate, bine reliefate.

Evoluția ”actanților”, clasificarea și studierea personajului de roman în general, sub aspectul noțiunii de evoluție a personajului în roman, e privită din perspectiva unei ”teorii a romanului”. Particularizarea trăsăturilor personajului de roman călinescian este prezentată gradat, urmărind o ierahizare și o clasificare tipologică: “familia”, “fixațiile”, “impostorii, cabotinii, parveniții”, “mitul creației-paternitatea și erosul” constituie întoarcerea la argument, cu subtilitate și onestitate.

Cartea doamnei profesor Corina Simeanu se instituie, holistic, în cercetare și metodă, dezinvolt, persuasiv.

Lect. Univ. Dr. Ion PREDESCU


               

Web Design by

 
Editura 3D ARTE