image


Pret: 21 Lei

OMUL INTERZIS

Autor: Alexandru TACU

ISBN 978-973-88652-6-6

 

                "În urmă cu două decenii, am încercat să lansez – la ”Convorbiri literare” poezii de Alexandru Tacu. Din nefericire, prezentarea favorabilă a unui autentic talent ce provenea din zona spirituală deosebit de fertilă a Zeletinului (să-i amintim doar pe Mircea Eliade şi George Emil Palade) nu a reuşit să-i scoată din inerţie pe cei care – la un alt nivel (şi în baza unor criterii extra – literare) – avizau publicarea.
                Între timp s-au întîmplat multe (în majoritate, nenorociri), dar Alexandru Tacu (filtrat politic – încă de la vîrsta de 17 ani – prin interogatorii şi perioade de detenţie) a suportat cu demnitate loviturile destinului, inclusiv continuarea obstrucţiei în priviţa scrisului său.
                Iată că, în fine, pot exprima despre un coleg (autorul acestei cărţi e un scriitor format) şi despre un prieten (că, doar, de-a lungul anilor nici unul dintre noi nu s-a ferit de celălalt) opinii ce nu mai trebuie să treacă prin furcile caudine ale cenzorilor.
                Făcînd parte din categoria caracterelor foarte arare (cum ar fi spus Eminescu), Alexandru Tacu debutează tîrziu, dar convingător, cu o carte ce reprezintă un act artistic şi un document istoric.
                Avînd în vedere faptul că, pînă mai ieri spaţiul liricii româneşti era asaltat cu apariţii editoriale în care poezia era trucată, lectorul ar fi îndreptăţit să considere cartea acesta o performanţă. Oricum, ecoul se anunţă persistent.”

Ioanid ROMANESCU

 


 

                ”Volumul răsfoit de mine mi se pare un vehement protest impotriva unui eşafod ideologic surpat.
               
Este o excelentă predică la parastasul comunismului, un corp cu articulaţiile intrate în putrefacţie. Totul la modul ironic si macabru.
                Mult timp după lectură se simte duhoarea pestilenţială a cadavrului ce deposedase lumea de dreptul la viaţa în sensul ei major.
                Deduc un travaliu mai vechi, acumulat în timp. Aşa ceva nu se poate scrie în două luni după revoluţie.
                Există aici o tezaurizare de expresii, etichetări, denumiri “dum-dum” cu explozii demascatoare ce acuză timp. Dar aceasta este o observaţie care nu mai prezintă nici un pericol. Volumul nu mai este un “disident” ameninţat de confiscare.
                Volumul respiră în libertate alături de noi, toţi cei scăpaţi de sub obrocul unei interdicţii agresive.
                I se poate pronostica o lungă perenitate, chiar dacă nu va vedea lumina tiparului imediat după Revoluţie.

                Sedimentează în versurile sale o istorie dramatică a unei ideologii încercată pe existenţa noastră fizică şi spirituală. Mulţi cobai au sucombat. Cei scăpaţi îşi strigă durerea.

                Acesta este mesajul cărţii şi meritul ei de necontestat. Prioritatea i se cuvine necondiţionat.
               
Versurile rechizitoriale sterilizează prin ardere timpul eliberat, descătuşat după “marele 22”.
               
Meritele stilistice, limbajul elevat, balistica metaforică ce descoperă un stăpînitor versat al cuvantului încă nepurtat, trec pe planul doi faţă de mesaj.
                Toate acestea sînt doar instrumente de ciopîrţit chipul hidos al totalitarismului.
                Monstruozitatea sistemului apare în toată hidoşenia lui paranoică.
                Şi acesta-i marele merit şi cîștig al cărţii, căreia îi urez drum bun în viaţă
literelor şi ideilor.

Constantin Huşanu

 

 

 

Web Design by

 
Editura 3D ARTE