image


Pret: 19 Lei

POEZII DE DRAGOSTE ROMANTICE SI SIMBOLISTE / ROMANTIC AND SYMBOLIST LOVE POETRY

Autor: Daniel CHIROVICI

ISBN 978-606-8428-02-4

”Poezia ca artă poate fi şi o artă fină dar şi una vizuală. Poeziile trec testul artei fine dacă reuşesc să construiască din cât mai puţine cuvinte esenţiale o idee poetică care este în final demonstrată în poezie precum o casă are nevoie de un acoperiş pentru a fi utilă. Arta fină este separată de arta vizuală prin felul în care conţinutul este transmis audienţei şi nu prin suportul său. O artă fină foloseşte gîndiri, simboluri, trăsături de caracter, filozofii care rămân la aprecierea audienţei dacă transmit o idee bună sau frumoasă.

În poezie ceea ce crează arta fină este sensul cuvintelor, ideea poetică finală şi gândirile filozofice care au scopul de a dovedi ceva într-un anumit context sau de a picta un sentiment într-un mod sugestiv.Desemenea atunci când o poezie are o linie melodică atât prin rimă cât şi ritm aceasta se încadrează în sfera artei fine.

Cărămizile care construiesc poeziile nu au rezistenţă în timp fără însufleţirea dată cuvintelor de către autor prin cele mai bune gânduri ale sale.

Zidurile poeziilor se pot construi din cuvinte aflate în lumea materială sau pot fi găsite în natură pentru un rezultat mai romantic în grădina poeziei simboliste.

O poezie poate fi considerată mai mult ca artă vizuală decât artă fină atunci când descrie un mediu natural sub forma pastelurilor sau un aspect fizic al unei persoane şi nu descrie un înţeles sau o trăsătură de caracter.

În general astfel de poezii conţin versuri impresioniste şi trec testul artei vizuale create în minte dacă reuşesc să construiască imagini într-un mod care sensibilizează audienţa reliefând esenţa frumuseţii din decorul natural folosind contraste şi culori.

Poezia progresează prin cercetarea sentimentelor umane la fel cum alte ştiinţe progresează în mediul fizic natural şi îşi prezintă descoperirile printr-o demonstraţie.

Poeziile din prezenta carte conţin atât artă fină cât şi artă vizuală pentru dorinţa de frumos cât şi pentru înţelegerea ideilor din poezii.”

Daniel CHIROVICI

 

 

 

 

Web Design by

Editura 3D ARTE